Venda de proximitat directa

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris.

La venda de proximitat directa és la realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor final, sense la intervenció de cap persona intermediària.

La venda proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:

  • El decret que regula aquest tipus de venda
  • El nom de la Generalitat de Catalunya
  • La modalitat de venda: directa o en circuit curt

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Per obtenir més informació podeu consultar gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat