Producció integrada

Què és la Producció Integrada?

La Producció Integrada és un sistema de cultiu agrícola de producció d'aliments amb mètodes que respecten la salut humana i el medi ambient. D'aquesta forma es produeixen fruites i verdures de més bona qualitat.

Què s'aconsegueix?

  • Reduir les aplicacions de productes fitosanitaris.
  • Obtenir productes garantits de més bona qualitat.
  • Processos productors respectuosos amb el medi ambient.

Què fem?

  • Apliquem matèries orgàniques en la fertilització dels cítrics, reduint l'aportació d'altres d'adobs.
  • Seguem l'herba a la major part de la finca d'aquesta manera es redueix considerablement l'ús d'herbicides en la neteja de les males herbes.
  • Seguiment del Quadern d'Explotació.
  • Contem en l'assessorament de tècnics agrícoles especialistes.
  • Tenim anàlisis periòdics del sòl de la nostra finca, de les fulles dels arbres i en l'aigua que reguem.
  • Utilitzem sistema de reg per gota-gota, per minimitzar el consum d'aigua.
  • Inspeccions per part d'una entitat de certificació independent