Comprar aranja

Aranja

Aranja

Fruit àcid per a fer suc, barrejat en taronja: espectacular. Ric en viatamina C, potent antioxidant i depuratiu. Temporada: a partir de febrer.